Zasady bezpieczeństwa/Regulamin gry w Arrow Tag

1.W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekunów opiekunów nieposiadających przeciwskazań zdrowotnych. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2.Osoby biorące udział w grze muszą zapoznać się z regulaminem gry ARROW TAG, podpisać oświadczenie o znajomości zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wszystkich ograniczeń.

3.Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione.

4.Przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia okularów/masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu.

5.Minimalna odległość z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 2 metry.

6.Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami

7.Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem , ponad siatkę oraz w sędziego.

8.Zabronione jest deptanie po strzałach oraz łamanie ich, w przypadku stwierdzenia zniszczenia sprzętu (łuk, strzała, maska) osoba ta ponosi opłatę za jego uszkodzenie.

9.Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochraniającej oczy, podnosi wolną rękę wyprostowana i udaję się do swojego STARTU. Po zejściu z pola gry łuk, strzały oraz maskę odkładamy na stół.

10.Zawodnik, który ma kwestie sporne udaje się do sędziego.

11.Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu.

12.Zdjęcia robione podczas zabaw na poligonie RG Paintball mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych

13.Złamanie, któregokolwiek z punktów regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym wyrzuceniem takiego uczestnika z pola gry, bez możliwości powrotu.