Zasady bezpieczeństwa/Regulamin gry w Paintball

Z racji tego, że w tej grze ma się do czynienia z markerami paintball’owymi, zachowanie zasad bezpieczeństwa jest sprawą kluczową.

1.W grze mogą brać udział osoby: pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekunów nieposiadających przeciwskazań zdrowotnych. Nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2.Osoby biorące udział w grze muszą zapoznać się z regulaminem gry w PAINTBALL, podpisać oświadczenie o znajomości zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do wszystkich ograniczeń.

3.Maska, którą masz na twarzy jest najważniejszą rzeczą podczas gry. Nigdy nie zdejmuj maski w czasie gry oraz na terenie, w którym rozgrywana jest gra. Ściągnięcie maski podczas gry może spowodować utratę wzroku.

4.Przed grą i po grze zabezpieczaj swój karabinek paintball’owy poprzez blokadę spustu, odkładaj w bezpiecznym miejscu. Nigdy nie ufaj sobie i zabezpieczeniom.

5.Gdy nie grasz lufę markera miej zawsze skierowaną w dół.

6.Strzelanie z bliskiej odległości 1-5 metrów jest zabronione, bezpieczna odległość strzału to minimum 6 metrów.

7.Nie wolno celować, ani strzelać z markera do zwierząt, osób postronnych oraz graczy, którzy znajdują się poza polem gry.

8.Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, brudnymi, mokrymi, czy też niewiadomego pochodzenia. Używanie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera

9.W przypadku zawinionego uszkodzenia sprzętu (marker, magazynek, butla, maska) stosuje się odpowiedzialność materialną

10.Zdjęcia robione podczas zabaw na poligonie RG Paintball mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych.