35 zł/os
1 godzina gry
50 zł/os
2 godziny gry
60 zł/os
3 godziny gry

Grupa może składać się od 6 do 10 osób.

POBIERZ ZGODĘ

WAŻNA INFORMACJA

Od osób w wieku 16-18 lat wymagamy pozwolenia od rodzica/opiekuna. Osoby, które są poniżej 16 roku życia dodatkowo muszą pojawić się z opiekunem na poligonie (jeden na grupę)
POBIERZ ZGODĘ